Per continuar utilitzant aquest lloc web, accepteu els Termes i condicions i el nostre ús de cookies.

Bidón Team 700
  • Nou
6,00 €Preu
CONOR MAUI E-FOLDING 20" BLACK
  • Nou
131,00 €Preu
131,00 €Preu
131,00 €Preu
Top Category

Termes i condicions dús.

Aquestes Condicions Generals regulen l'ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web de 2WheelsMarket inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, https://2wm.es (“usuari”) accepta sotmetre's a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal https://2wm.es

Compromisos i obligacions dels usuaris.

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a aquesta web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb 2Wheelsmarket. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els serveis i els continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús del web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Pel que fa als continguts d'aquesta web, es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;

Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de mi com a legítim titular;

La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web, https://2wm.es l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de 2wheelsmarket o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal https://2wm.es o que impedís, de qualsevol manera, la utilització normal de la web.

Tot i això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant https://2wm.es no pot garantir la inexistència de codi maliciós o altres elements que puguin produir alteracions als sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests, encara que hi poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d'aquests elements nocius.

Anuncis patrocinats, enllaços d'afiliats i publicitat.

Aquest web ofereix als usuaris continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d'afiliats.

Entre els enllaços facilitats, hi ha la possibilitat d'informar i referenciar productes i/o serveis i/o infoproductes. En aquests darrers casos, aquesta sol·licitud serà remesa a tercers, com són:

Active Campaign, https://www.activecampaign.com/

Mail Chimp, https://www.mailchimp.com/

Webempresa, https://www.webempresa.com/

Amazon, https://amazon.com/

La informació que apareguin en aquests enllaços d'afiliats o els anuncis inserits, són facilitats pels mateixos anunciants, per la qual cosa Alan Pol Guasch Camell no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que poguessin contenir els anuncis, ni garanteix de cap manera l'experiència , integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus productes.

Els anuncis romandran publicats al portal fins que siguin eliminats o suspesos per part de l'anunciant o de 2Wheelsmarket aliens a aquest portal.

Qualsevol relació contractual o extracontractual que l'usuari formalitzi amb els anunciants, afiliats o terceres persones contactades a través d'aquest portal s'entenen realitzats únicament i exclusiva entre l'usuari i l'anunciant i/o tercera persona. L'usuari sap i accepta que https://2wm.es únicament actua com a via o mitjà publicitari i que per tant no té cap mena de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través daquest portal.

Mesures de seguretat.

Les dades personals comunicades per l'usuari a 2Wheelsmarket poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Alan Pol Guasch Camell, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació que conté d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i https://2wm.es utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes.

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de 2WheelsMarket. L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de 2WheelsMarket.

L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals on Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

En cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a 2WheelsMarket indicant:

Dades personals de linteressat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de linteressat.

Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades a la notificació.

Enllaços externs.

Les pàgines de la web https://2wm.es proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com:

Eines

Recursos

Contingut d'altres blocs

Enllaços d'afiliats

Exclusió de garanties i responsable.

Alan Pol Guasch Camell (2WheelsMarket) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;

L'existència de codi maliciós (malware), programes maliciosos o lesius en els continguts;

L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin dimanar de lús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció.

Amb caràcter general les relacions entre 2WheelsMarket amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Tarragona.

Contacte.

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal https://2wm.es, si us plau dirigiu-vos a consulta@2wm.es

L'avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 01/02/2020.